دیستالجت

59

دیستالجت جهت عقب بردن دندان های خلفی و جلوگیری از کشیدن دندان ها دکتر پیام حسینی DDS,MSc Master degree in Orthodontics مدرک تخصصی ارتودنسی از سوئد عضو انجمن ارتودنتیست هاى آمریكا