مدیریت ارسال پیامک

58

این فیلم در مورد پنل مدیریت (عملیات روزانه - مدیریت ارسال پیامک) نرم افزار فروشگاه ساز شاپ استودیو توضیح می دهد.http://www.shopstudio.ir/