آموزش کامل خازن - به زبون ساده - فیزیک یازدهم

232
کوروش رزمگیر 98 دنبال‌ کننده
در این قسمت اول از خازن تمام مفاهیم زیر به زبانی ساده و کامل مورد بررسی قرار میگیرند: -وظیفه خازن در مدار -نماد خازن در مدار -شارژ شدن خازن -بار و اختلاف پتانسیل در خازن -ظرفیت خازن -حل مثال و تست کنکور
pixel