کوتاه با حوزه هنری ۵۵ | ۱۱ مرداد ۱۳۹۸

206
آهی در وداع_تئاتر مردمی بچه‌های مسجد فراخوان داد_معاون پژوهش و آموزش حوزه هنری منصوب شد_گزارشگاه نقاشی قهوه خانه در گالری عالی برپا می‌شود
pixel