بهتر از استیو جابز سخنرانی کنید !

283

خِردساز پیروز، آموزش رشد شخصی برای پرانگیزه ها! برای دانلود نسخه کامل این ویدئو به آدرس https://kheradsaz.com/?p=2526 مراجعه کنید.