برداشت خرما رطب مضافتی ثمین بم

551
برداشت خرمای مضافتی از باغات شهرستان بم ، در این ویدئو برداشت خرما توسط کارگران ماهر از باغات خرمای شهرستان بم که تامین خرمای رطب ثمین بم را انجام میدهند انجام میگیرد http://samindates.com
رطب ثمین 1 دنبال کننده
pixel