ناگفته های گالری داری از زبان لیلی گلستان ، رزیتا شرف جهان و ارکیده درودی

174
برش هایی جذاب و شنیدنی از گفتگو با گالری داران
pixel