موشن گرافی نشان فتح

257

موشن گرافی نشان فتح روایتی از 22 دی 94 مرکز آب های عمیق خلیج فارس جزیره فارسی . دو شناور متعلق به نیروی دریایی امریکا حریم دریایی ایران را نقض می کند و قایق های تندرو سپاه بدون هیچ درگیری آن شناور ها را توقیف و ملوانان آن ها را دستگیر میکنند و به جزیره فارسی می آورند .

pixel