جداسازی مخلوط 5 رنگ پلاستیک ها

2,155

دستگاهی که میتواند مخلوط پلاستیک های 5 رنگ را از هم جدا کند

پلیمر سبز
پلیمر سبز 95 دنبال کننده