جلسه نوزدهم آموزش ریاضی هفتم دوره اول متوسطه (رایگان)

878
آموزش ریاضی 471 دنبال‌ کننده
• روش جمعِ اعداد صحیح با استفاده از حرکت روی محور اعداد • مدت زمان جلسه: حدود 28 دقیقه • برای دریافت کامل جلسه به آدرس http://epmath.ir/Education/Riyazi7.php مراجعه فرمایید. • مهدی مفیدی احمدی (پایگاه ریاضیات مقدماتی و تخصصی)
آموزش ریاضی 471 دنبال کننده
pixel