بروزرسانی قیمت و موجودی

106

این فیلم در مورد پنل مدیریت (عملیات روزانه - بروزرسانی قیمت و موجودی) نرم افزار فروشگاه ساز شاپ استودیو توضیح می دهد. http://www.shopstudio.ir/