چگونه هنگام استفاده از «خود پرداز» به کرونا مبتلا نشویم؟

43
دستگاه‌های خودپرداز یا عابر بانکها، دستگاه‌های پول شمار، دستگاه‌های نوبت دهی خودکار و رد و بدل شدن اسکناس و اسناد مالی می‌تواند عامل انتقال ویروس کرونا باشد. در صورت لمس هرکدام از آنها نکات بهداشتی را به صورت جدی رعایت کنید.
pixel