کمپین دیجیتال با حضور شقایق دهقان

3,132

آژانس تبلیغاتی بادکوبه برای معرفی سیف (یکی از محصولات بهداشتی یونیلیور ) بازاریابی محتوایی را انتخاب کرده و برای رسیدن به محتوای مطلوب ، کمپین یک پارچه #جادوباسیف را براساس سه محور آموزش، سرگرمی و توانمندسازی با حضور شقایق دهقان به عنوان سفیر و دارایی برند خود تعریف کرده است. وایرال ویدئوهای سریالی با حضور شقایق دهقان با هدف نمایش کاربردهای محصولات سیف در زندگی واقعی مخاطبین تولید شده اند.