آموزش تخصصی و حرفه ای شطرنج کرج (حمله 2گانه یا چنگال)

143

در این ویدئو تاکتیک مهم و کابردی شطرنج یعنی حملات دوگانه یا چندگانه و چنگال با مثالی ساده آموزش داده شده است

Herochess 40 دنبال کننده
pixel