آغاز به کار با سیتی کد

44
سیتی کد یکی از نرم افزارهای کاربردی شهرسازی است، در این ویدئو با نحوه آغاز به کار با سیتی کد آشنا می شوید.
pixel