یا سیدالشهدا به جنون می کشی مرا ارباب حاج عبدالرضا هلالی جدید

1,615

مداحی جدید حاج عبدالرضا هلالی در هیعت الرضا کرج ، ۱۳۹۸/3/22 سالروز تخریب بقیه اعمه شریف در هیعت الرضا . تهیه شده در موسسه عرش .

کرب و بلا
کرب و بلا 52 دنبال کننده