انتقال کمک های مردمی به روستاهای سیل زده با پای پیاده

3,851

ایرنا: انتقال کمک های مردمی به روستاهای سیل زده با پای پیاده، این فیلم در جاده خرم آباد - پل دختر، حدفاصل تنگِ تیر و حیات الغیب گرفته شده است.