میا پلیز: تیک تاک های ایرانی mia plays

999

آپارات پاک نکن پلیززززز ...........

⭐️Dark stars⭐️

2 روز پیش
عاجو من از اینجا با تو بای میکنم تا بپایمی بهم اوکی؟
ARMY_SHAWOLمرگ بر خودم:/ باوشع نفس بای ♡

⭐️Dark stars⭐️

2 روز پیش
اوکی بیبی اومدم نیستی ایاااا؟
ARMY_SHAWOLمرگ بر خودم:/ هستم هستم بده شمارتو

⭐️Dark stars⭐️

2 روز پیش
عشقم خوبی؟مصه لینگه شمارتو اشتب سیو کردم بعد الان میای؟من شمارمو بفرستم؟
ARMY_SHAWOLمرگ بر خودم:/ آجی میشه فردا شمارتو برام بفرستی؟ من الان باید بخوابم نفسم
pixel