ویژه برنامه دوران (قسمت دوم) : مستند تنها مردگان

53
⚠️ تحلیل وضعیت کلی خاورمیانه و غرب آسیا و دلایل التهاب در منطقه غرب آسیا ⚠️ مرز بندی ها سیاسی پس از جنگ جهانی دوم در خاورمیانه به چه صورت شکل گرفت؟ ⚠️ خطوط و مرزبندی ها پس از جنگ جهانی دوم و فروپاشی عثمانی حساب شده بود؟
pixel