چرا استاندارد 2800 ساختمان‌ها را 25% بیشتر از جابجایی هدف پوش می‌کند؟

115
این فیلم بخشی از دوره جامع آنلاین طراحی عملکردی و بهسازی لرزه‌ای می‌باشد. برای ثبت نام و دریافت فیلم دوره به سایت طراح حرفه‌ای ساختمان مراجعه بفرمایید (www.PBD.ir)
pixel