کارکرد نمونه نصب شده مگنت حمل قراضه (سردکار) ۱۵۰ قسمت دوم

46
این مگنت که در سایز ۱۵۰ و برای حمل قراضه طراحی شده بود در نیمه اول سال ۱۳۹۷ تولید، نصب و راه اندازی شد.
pixel