استوکیومتری - دکتر پرهام رحمانی

159

در این ویدئو با چند تیپ تست از مسائل استوکیومتری آشنا میشوید و پس از آن توانایی حل مسئله شما به شدت افزایش خواهد یافت

DrRahmani_chem
DrRahmani_chem 1 دنبال کننده