هیچ نیازی به اقدامات بزرگ نیست

99

اغلب مردم فکر میکنن که برای رسیدن به اهدافشون نیاز به دونستن یه تکنیک یا علم خیلی خاص دارن. اما واقعاً راه اون چیزی نیست که مردم فکر میکنن. همیشه بهترین راه کوتاه ترین یا بلندترین راه نیست. بهترین راه همیشه شناخته شده ترین نیست. راه های زیادی هست که ممکنه خیلی از ما ها یا نشناسیمشون و یا بهشون ایمان نداشته باشیم.

قانون صفرم
قانون صفرم 5 دنبال کننده