اولین ربات داربستی برای استفاده در پروژهای ساخت و ساز

104
داربستان ؛ مرجع داربست ایران توضیحات بیشتر در مورد این تکنولوژی در وبسایت www.darbastan.com
pixel