معرفی روستای گوغر بافت

125

گوغر، دهستانی است از توابع بخش مرکزی شهرستان بافت در استان کرمان ایران. گوغر از دهستان‌های بخش مرکزی شهرستان بافت استان کرمان ایران است.مرکز این دهستان دو روستای چشمه سبز و امیرآباد می‌باشد این دهستان قدمت زیادی دارد . گوغر تابستانهایی کوتاه و خنک و زمستانهایی سرد و پر برف دارد.این ویژگی منحصر به فرد گوغر سبب جلب گردشگر از شهرهای کویری همسایه نظیر سیرجان بندرعباس وکرمان شده است. مردم گوغر بیشتر از ایل افشار هستند و به زبان ترکی تکلم میکنند... http://www.chargoshe.ir/gugher