04 آموزش لینک و عکس گزاشتن در سایت

184

لینک با تگ a استایل دادن به لینک Pseudo Classes درج عکس با تگ img در صفحه HTML گالری عکس پوزیشن Position پراپرتی z-index شفافیت عناصر با خاصیت opacity و تابع rgba دانلود رایگان آموزش طراحی سایت در سایت https://madareto.com

تورج امین فر
تورج امین فر 113 دنبال کننده