یمن با آرامکو چه کرد؟یمنی‌ها باهدف قرار دادن ۱۹ نقطه، توانایی‌ه

163
فتوکلیپ| یمن با آرامکو چه کرد؟ یمنی‌ها باهدف قرار دادن ۱۹ نقطه، توانایی‌هایشان را به رخ سعودی‌ها کشیدند
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 48.1 هزار دنبال کننده
pixel