دعای کمیل در خیمه گاه حسینی روضه با نوای حاج دلشاد 5 اردیبهشت 98

212

روضه با نوای حاجدلشاد 5 اردیبهشت 98 در خیمه گاه حسینی این برنامه دعای کمیل شب های جمعه بعد از نماز عشاء در کربلای معلی در خیمه گاه حسینی برگزار می شود ..