انتشار شماره 1162 هفته نامه بازارکار

39
شماره 1162 نشریه بازارکار روز شنبه5 مردادماه ماه 98 با آخرین خبرها و آگهی های استخدامی منتشر می شود.خوانندگان گرامی می توانند این نشریه را از طریق روزنامه فروشی های سراسر کشور و از آدرس اینترنتی ذیل تهیه نمایند: https://bit.ly/2IvlaUt #استخدام #هفته_نامه_بازارکار #بازار_کار #اخبار #آگهی_استخدامی #دعوت_به_همکاری
بازارکار 14 دنبال کننده
pixel