مجموعه مغناطیس _ قسمت 2 _ اقامت و استراحت

44
40thDay
40thDay 12 دنبال‌ کننده

نحوه اسکان این جمعیت عظیم و گسترده در ایام اربعین حسینی، علت ارائه اسکان رایگان به زوار توسط عراقی ها، چگونگی اعتماد عراقی ها به زوار جهت در اختیار گذاشتن محل اقامت و استراحت. از اهداف مجموعه: انتقال پیام، فرهنگ و مکتب امام حسین علیه السلام به مخاطبان ملی، منطقه ای و جهانی با رویکرد تقریبی و راهبرد تبدیل شور حسینی به شعور حسینی.

40thDay
40thDay 12 دنبال کننده