سخنرانی هوشنگ مهر اردلان در آیین سپاس سیمون آیوازیان

170
سخنرانی هوشنگ مهر اردلان در آیین سپاس سیمون آیوازیان / آیین سپاس سیمون آیوازیان از سوی جشنواره ملی عکس شاهنامه و به کوشش کورش جوادی برگزار شد .
pixel