رای دادگاه لاهه چه می گوید و چه نتایجی دارد؟

88

دادگاه لاهه حکم خود درباره شکایت ایران از آمریکا به دلیل اعمال تحریمهای یکجانبه علیه کشورمان را به نفع ایران اعلام کرد. شکایت ایران تیرماه تقدیم این دادگاه شده بود. در متن دادخواست ایران، عنوان شده بود که خروج ‏آمریکا از برجام و بازگرداندن تحریم ها و تهدید به تشدید تحریم ها، عهدنامه مودت سال ۱۳۴۴ میان ایران و آمریکا را ‏نقض کرده. ویدیوی زیر، روند شکایت، دفاعیات ایران در دادگاه، پاسخ های آمریکا و رای دادگاه را بررسی کرده و در نهایت به موضوع ضمانت اجرایی این رای پرداخته است