آتشنشانی تهران و تجهیز ناوگان آتش نشانی به خودروهای روز دنیا

262

تمرین و مانور آتشنشانان تهران با خودروهای جدید و روز دنیا(روزنباور)در دانشکده آتشنشانی بین المللی تهران http://parseghlimpazh.com/

pixel