کاهش سایز یا وزن؟؟؟؟؟

99

چرا گاهی وقت ها کاهش سایز داریم ولی کاهش وزن نه!!!!!!!!!! به راستی کدامیک مهم تره؟؟؟؟؟؟؟؟ www.vipfitness.ir

Vipfitness
Vipfitness 63 دنبال کننده