قهرمانی بریتانیا ۲ - دور 5 از هفته 3 - جمعه فصل پاییز آق قلا 1400

1,419
اسبدوانی 1.7 هزار دنبال‌ کننده
اسب بریتانیا ۲ با چابکسواری سراج الدین اندروا و مالکیت قلیچ طاغن عرازگلدی زاده حاج نورنیاز زینت بخش توانست در دور 5 هفته 3 - جمعه فصل پاییز آق قلا 1400، عنوان قهرمانی را کسب نماید.اسب های آذاراکس و لیوزامن به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند. .asbdavani.org
اسبدوانی 1.7 هزار دنبال کننده
pixel