علیرضا پورمسعود - تطهیر عبدالمالک ریگی در فیلم نرگس آبیار (شبی که ماه کامل شد)

4,034

استاد علیرضا پورمسعود - تطهیر عبدالمالک ریگی در فیلم « شبی که ماه کامل شد » اثر نرگس آبیار - سخنرانی پیش بسوی زمستان داغ

pixel