داغترین‌ها: #Copa America 2019

مقام معظم رهبری:می ترسم این کتاب به دستتان نرسد...

312

کتاب خاک های نرم کوشک، کتابی است که بارها مقام معظم رهبری(حفظه الله) در محافل مختلف؛ نسبت به خواندن آن تاکید داشتند. جمعی از دانشجویان نامه ای به حضرت آقا نوشتند و از برخی مسائل فرهنگی و اجتماعی گلایه داشتند و در جواب؛ آقا تأکید فرمودند؛ کتاب خاک های نرم کوشک را بخوانید.