تصاویری زیبا از حضور مردم بحرین در صحرای غدیر

88

مجموعه موشن گرافیک امتداد غدیر با هدف گره زدن واقعه غدیر خم با رویش های عصر کنونی این رویداد توسط شبکه رسانه ای صف تهیه و تولید شده است.