۲۰ پاراگراف برتر کتاب چگونه در بورس ۲ میلیون دلار بدست آوردم؟

284

کتاب « چگونه در بورس دو میلیون دلار به دست آوردم » نوشته نیکلاس دارواس، داستان فردی است که بدون دانش و پشتوانه قبلی و بدون حمایت سرمایه گذاران بزرگ وارد بورس نیویورک می شود و ثروتی بیش از دو میلیون دلار کسب می کند. کتاب “چگونه در بورس ۲ میلیون دلار بدست آوردم” به شما می آموزد چگونه یک فرد می تواند با شناسایی و بررسی اشتباهات گذشته و درس گرفتن از آنها، راه موفقیت خود را هموار کند تا به پیروزی برسد. ۲۰ پاراگراف برتر این کتاب را برگزیده ایم که پیشنهاد میکنم حتما این مقاله را در سایت