اپیزود دوم: یادگیری و مشارکت در حل مسئله

6,261
در اپیزود دوم از مجموعه گفتگوهای سیناپس با هدف معرفی رویکردهای میان‌رشته‌ایِ حل مسئله اجتماعی با مجتبی شکوری، معلم درس تفکر انتقادی، گفتگو کردیم.
pixel