داغترین‌ها: #آپارات کودک

مسئولیت افقی شهروندی چیست؟

15
این ویدئو قسمت اول از گفتگوی ایفا با خانم آذر صفری در مورد مسئولیت افقی است. در این گفتگو این حقوق‌دان در مورد مسئولیت‌های شهروندان است. در قسمت اول از تاریخچه مفهوم شهروندی و مسئولیت‌های شهروندان گفته‌ایم. ‌ #مننقشمراایفامیکنم #ایفای_نقش #اثرسازیم #ایرانروستاهم_دارد ‌‌‌‌‌‌ ️ 021-45434 https://ifacrowd.fund/ شماره کارت ایفا: 6221061220942876 شماره حساب ایفا: 47000823690600 شماره شبا: 750540106347000823690600 کد دستوری پرداخت با تلفن همراه: *780*2332# #ایفا یعنی #ایرانوفردایی_آباد #جامعه #رویا #روستاهای_ایران
filimo
خوب، بد، جلف: رادیواکتیو - فصل 1 قسمت 11
%92
سام به رازی پی می برد که جانش را در معرض خطر قرار می دهد و او ناچار به سکوت و همکاری می شود. پژمان هم از سوی دیگری درگیر ماجرا می شود، و هر دو جداگانه و به روش های «هوشمندانه» خودشان سعی کشف اسرار گروه دارند، و نمی دانند که شمارش معکوس برای اجرای مرحله نهایی عملیات و قتل آن دو آغاز شده است....
pixel