سرنوشت پول‌های خارج شده از بورس چه شد؟

10,616
دکتر پیمان مولوی دبیر انجمن اقتصاددانان ایران در گفتگو با بازار از آینده بازار سرمایه سخن به میان آورد و به تحلیل وضعیت فعلی بورس و خروج سرمایه از این بازار پرداخت.

u_8772493

1 هفته پیش
نه بابا

hamedpartas0387

1 هفته پیش
هاپولو هپو شد رفت سرنوشت چی میشود هیچ بردن دیگه

محمد

2 هفته پیش
امیدمون به خداست

محمد

2 هفته پیش
سرنوشت همه بدبختیم
pixel