بخش هایی از کارگاه آنلاین معاملات مفصلی (ماده 169 مکرر) با تدریس آقای مهدی غریب

129
بخش هایی از کارگاه آنلاین معاملات مفصلی (ماده 169 مکرر) با تدریس آقای مهدی غریب در مرکز آموزش حسابداران خبره pact
pixel