برگزیده برترین آرشیکد کاران سال98

210

هم اکنون می توانید در کانال تلگرام آرشیکد به برترین آرشیکد کار سال 98 رای دهید. https://t.me/Archicad روش رای دهی به این صورت است که میتوانید از میان 8 مورد انتخابی به هر شخص رای دهید. میتوانید به همه ی منتخبین رای بدهید یا فقط به یک نفر یا چند نفر. اعلام نتایج در روز اول عید سال 99 انجام خواهد شد.

pixel