مجموعه کتاب ویوارد پاینز

209
سازنده ی تریلر: مرجان کوثری * مجموعه سه جلدی ویوارد پاینز (شامل سه جلد: کاج ها، سرکش، آخرین شهر) اثر بلیک کراوچ مترجم: زهرا رحیمی منتشرشده از نشر باژ * مأمور سرویس مخفی، ایتن برک، با مأموریتی مشخص وارد ویواردپاینزِ آیداهو می شود: پیدا كردن و بازیافتن دو مأمور فدرالی كه یک ماه پیش در این شهر گم شده اند اما ایتن شاید هرگز نتواند زنده از ویواردپاینز بیرون برود...
نشر باژ 74 دنبال کننده
pixel