نقاشی های آیدا دش برای مسابقه ی نقاشی آجی آرنیکا

405

خودتون نگاه کنید و لایک کنید تو رو خدا منطقی رای بدید ... آجیا خواهش میكنم لایك كنید =(

ترتیب نمایش
ARNIKA.K

ARNIKA.K

1 ماه پیش
37 تا تا تا تا تا
just a cry baby

just a cry baby

1 ماه پیش
میای اجی شیم؟؟
⚡★_★⚡[Aida Dash]⚡★_★ ⚡
⚡★_★⚡[Aida Dash]⚡★_★ ⚡ بله عزيزم اسمت و سنت ؟؟
ARNIKA.K

ARNIKA.K

1 ماه پیش
خب من دوباره زنده شدم
⚡★_★⚡[Aida Dash]⚡★_★ ⚡
⚡★_★⚡[Aida Dash]⚡★_★ ⚡ ورود دوباره ي شما را به اين دنياي مزخرف تبريك ميگويم خخخ
ARNIKA.K

ARNIKA.K

1 ماه پیش
یه لحظه صبر بنمایید ...
ARNIKA.K

ARNIKA.K

1 ماه پیش
میذاری یه چک به خودم بزنم ؟
⚡★_★⚡[Aida Dash]⚡★_★ ⚡
⚡★_★⚡[Aida Dash]⚡★_★ ⚡ راحت باش خواهري چرا تعارف ميكني من كه از خدامه خخخخ
ARNIKA.K

ARNIKA.K

1 ماه پیش
فلاتره دیگه وایسا تو کی هستی من کجام اینجا چه غلطی میکنم ؟
ARNIKA.K

ARNIKA.K

1 ماه پیش
راستی پروفم زامبیه ؟
ARNIKA.K

ARNIKA.K

1 ماه پیش
رفتم بکشمکش نه از این چیزا
ARNIKA.K

ARNIKA.K

1 ماه پیش
با اجازه رفتم به دونالد ترامپ سر بزنم خخخخخخخخخخخ
⚡★_★⚡[Aida Dash]⚡★_★ ⚡
⚡★_★⚡[Aida Dash]⚡★_★ ⚡ خوش بزگره بگو رفيق جينگش ايدا گفت: عاشقتم خل من ايران رو بتركون خخخخ
ARNIKA.K

ARNIKA.K

1 ماه پیش
تو اصفحانی منم اهواز اگه بابا گوش دراز بودم یه چیزی
⚡★_★⚡[Aida Dash]⚡★_★ ⚡
⚡★_★⚡[Aida Dash]⚡★_★ ⚡ عجگم راحت ميتوني اونا گوشاشون تيزه يه نعره بزني حله خخخخخ ..... اونها برا اينكه آب و هوا عوض كنن اومدن اهواز .... ميشنون خخخخ ( واو عجب اجداد خفني دارم من ) خخخخخ .... تنوع پسندن خخخخخ
نمایش بیشتر دیدگاه ها