روز ملی چاپ | Printing Industry Day

13
۱۱ شهریورماه روز ملی صنعت چاپ در ایران است. روز چاپ، فرصتی‌ست برای یادآوری نقش مهم و اثرگذار این صنعت در زندگی بشر. ---------------------------------------- گروه چاپ آرمانی https://armani-group.com/
pixel