داغترین‌ها: #گزارش سالانه آپارات

رضایت و تجربه بیمار از زایمان طبیعی بدون درد

7,189
بیماری که به خاطر دردهای زایمان طبیعی قصد زایمان سزارین را داشت با آگاهی از زایمان طبیعی بدون درد،‌ این روش را انتخاب کرد. https://drdelshadfoundation.com/
pixel