کابینه جمشید آموزگار و دریافت حکم نخست وزیری

6,100
فرادید 2.3 هزار دنبال‌ کننده
آموزگار در روز ۱۶ مرداد ۱۳۵۶ در پی برکناری امیرعباس هویدا از سوی محمدرضا شاه، حکم نخست وزیری را دریافت کرد.
فرادید 2.3 هزار دنبال کننده
pixel