ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

توانبخشی فلج مغزی.درمان09120452406بیگی.درمان و توانبخشی فلج مغزی

946
بیماری فلج مغزی اختلالی است مغزی که توانایی های حرکتی مثل نشستن،راه رفتن، دویدن و همچنین توانایی بلعیدن، صحبت کردن (گفتار و زبان ) در این بیماران مختل می شود.توانبخشی بیماران فلج مغزی شامل کاردرمانی و گفتاردرمانی می شود که باعث برطرف شدن مشکلات نشستن، راه رفتن و..... و همچنین درمان و برطرف شدن مهارت های صحبت کردن و غذا خوردن بیماران می شود.درمان تخصصی فلج مغزی در کیلینک ونک . رزرو نوبت 09120452406 بیگی. مطالب بیشتر gofkar.com
pixel